Herinrichtingswerkzaamheden Havenpark en Kraanplein in Zierikzee

 

Updates

Er zijn momenteel geen updates.

Archief

Natuursteen .. wat een mooi product

 

Prachtige koude dagen met veel zon.

De tent bewijst haar nut en zowel binnen als buiten krijgen de natuursteen stroken hun definitieve vorm.

Kijk in het foto album voor meer mooie foto's.

Werken in een tent : komt u ook kijken ?

 

Sinds enkele weken staat er een grote witte tent op het Kraanplein.

Nee, er kan niet (zoals Omroep Zeeland al meldde) in worden geschaatst, maar in deze tent wordt gewerkt met natuursteenbestrating. Door gebruik te maken van een dergelijke constructie heeft het winterse weer geen invloed op onze medewerkers én op het aanbrengen van de bestrating.

 

Kijk in het foto album voor enkele foto's van de plaatsing van de tent en het aanbrengen van de natuursteen.

 

Bent u geinteresseerd in hoe wij in de tent werken ?

Op vrijdag 19 februari a.s. bent u van 15.00 tot 16.00 van harte welkom om achter de schermen te komen kijken. De koffie staat klaar !

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar !

 

In de afgelopen maanden is er met veel inzet en passie gewerkt aan de herinrichting van het Havenpark en Kraanplein.De eerste reultaten zij al zichtbaar en daar zijn we trots op. 

Wij zijn met Kerstverlof van 21 december 2015 tot 7 januari 2016.

Na het Kerstverlof starten we met het aanbrengen van de natuursteenbestrating op het Kraanplein. Om deze werkzaamheden eventueel ook bij slecht weer uit te kunnen voeren wordt er een werktent over het gehele Kraanplein geplaatst en zal de tijdelijke asfaltbaan worden verwijderd. De toegankelijkheid van en naar de stad zal dan zijn defintieve vorm krijgen.

Na de werkzaamheden op het Kraanplein wordt het Havenpark ingericht en medio maart de nieuwe fontijn geplaatst. De gehele uitvoering van het project is voor Pasen gereed. Zo kunt u in het voorjaarzonnetje genieten van een hernieuwd plein en stadspark.

 

Wij danken u voor uw begrip en medewerking en wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe.

 

Verplaatsen plataan op het Kraanplein

 

De ongeveer 40 jaar oude plataan op het Kraanplein is verplaatst. Met gepaste zorgvuldigheid is deze flinke jongen met een telescoopkraan op zijn nieuwe 'plekkie' gezet.

Update week 48 t/m 51 - Havenpark

 

Er is er veel veranderd in het gebied rondom het Havenpark ende Korte Groendal.

Als een loper wordt de nieuwe bestrating uitgerold door het gebied.

 

Het stokanker wat altijd in het park heeft gelegen is weggebracht voor restauratie.

In samenwerking met de 'Stads- en Commerciewerf' wordt gezorgd voor herstel van het sterk aangetaste anker, wat in het nieuwe ontwerp ook weer zijn plaats zal krijgen.

 

In de komende weken wordt er verder gewerkt aan het bestraten van de Havenpark Noord-zijde in aansluiting op Oude Haven en Kraanplein. Nu de werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen zijn voltooid is het de verwachting dat de werkzaamheden dit jaar geheel volgens planning zullen verlopen.

 

Nieuwe animatie Havenpark en Kraanplein

 

Er wordt alweer enkele weken volop gewerkt aan de herinrichting van het Havenpark en Kraanplein.
Bent u ook zo benieuwd naar het eindresultaat ?
Bekijk dan de nieuwe animatie.

 

Wethouder bezoekt projectlocatie Havenpark te Zierikzee

Mevr. van Burg, wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland en portefeuillehouder Leefomgeving, heeft het Havenpark bezocht en is uitgebreid geinformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.

Werkzaamheden week 40 - Havenpark

 

Afgelopen week kenmerkte zich door mooi najaarsweer wat resulteerde in een overzichtelijke ingebruikname van de tijdelijke ontsluitingsweg. De vraag of deze weg nu wel of niet definitief is, is voor velen nog een vraag. Wij nodigen u daarom graag uit om eens een kijkje te nemen in de muziektent bij het projectbord.

 

Het rioolwerk op het Kraanplein is gestart en verloopt voorspoedig, onder belangstelling van veel winkelend publiek wordt er een groot gedeelte van de ondergrond opengegraven. In nauwe samenwerking met de stadsarcheologen wordt nader bekeken of er nog belangrijke historische feiten worden aangetroffen.

 

Aan de zuidzijde van het Havenpark wordt de nieuwe bestrating aangebracht vanaf het Havenplein. Deze bestrating wordt aan de parkzijde opgesloten door natuursteenbanden die voorafgaand geplaatst zullen worden. Tevens wordt het riool vanaf Havenpark huis nr 40 vervangen en wordt het oude riool verwijderd.

 

Aan de noordzijde wordt gewerkt door de fa de Voogd aan het laatste gedeelte van het vervangen van de gas en waterleiding. Dit betreft het gedeelte vanaf het Kraanplein tot in aansluiting op de Paardestraat.

 

Werkzaamheden week 39 - Havenpark

 

Zierikzee bij regen! Na een week met onstuimig weer zijn de voorbereidende werkzaamheden bijna achter de rug. Afgelopen woensdag is er, voor het eerst in de geschiedenis van de binnenstad van Zierikzee, asfalt aangebracht. Het trok dan ook veel bekijks. Deze tijdelijke ontsluitingsweg is bedoeld om, met in acht neming van de bestaande venstertijden, geen hinder te laten ontstaan tijdens de uitvoeringsperiode.

 

Afgelopen vrijdag zijn de uitvoeringslokalen geplaats in het Havenpark ter hoogte van het Kraanplein. Van hieruit wordt het project in de komende periode aangestuurd en kunt u hier ook terecht op het inloopspreekuur wat iedere maandagmorgen gehouden zal worden van 10:00 tot 11:00uur.

Mocht u specifieke vragen hebben omtrent het project is dit de gelegenheid om geheel vrijblijvend naar binnen te stappen. Voor de meer algemene informatie kunt u ook een kijkje nemen in de muziektent op het Havenplein. Hier vindt u het projectbord waarop op een illustratieve manier wordt geïnformeerd over het project. Tevens heeft u van hieruit een uniek zicht op het werkgebied.

 

In de Korte Groendal zijn in de afgelopen week de huisaansluitingen weer over gezet op de nieuw aangebracht gas- en waterleiding.

 

Vanaf maandag 28 september gaan de daadwerkelijke werkzaamheden aanvangen die als doel hebben het realiseren van de herinrichting 2e fase binnenstad Zierikzee.

In de ochtend zal het verkeer gaan kennismaken met de tijdelijke ontsluitingsweg, de verkeersbegeleiding hiervoor wordt door verkeersvoorzieningen aangegeven.

 

Zowel aan de Noordzijde als de Zuidzijde van het Havenpark wordt gestart met het opbreken van de bestrating. Aan de Noord –zijde wordt dit gedaan om de werkzaamheden die verricht worden in het kader van het vervangen van zowel de gas- als waterleiding voorspoedig te kunnen laten verlopen.

Deze werkzaamheden worden verricht door de firma ‘de Voogd’ in opdracht van Delta Nuts. De contactpersoon voor deze werkzaamheden is dhr E. de Wit tel 06-46131838.

Aan de Zuidzijde wordt, nadat de bestrating is verwijderd, direct een loopvoorziening aangebracht om de woningen en winkels bereikbaar te houden.

Extra aandacht hiervoor is reeds gevestigd door middel van bebording.

 

Vanaf aanstaande maandag wordt er een aanvang gemaakt met het aanbrengen van de nieuwe bestrating in de Korte Groendal. In onderling overleg wordt gewerkt aan een zo kort mogelijke uitvoeringsperiode om de parkeerdruk op de Oude Haven zo snel mogelijk te verminderen.

 

Werkzaamheden week 38

 

Na een lange voorbereidingsperiode is afgelopen maandag 14 september gestart met de voorbereidingswerkzaamheden voor de aanleg en reconstructie van het Havenpark en het Kraanplein.

Als eerste is het totale werkgebied afgezet met hekwerken om de veiligheid tussen het overige verkeer en het werkverkeer te waarborgen. Vervolgens is alle aanwezige bestrating verwijderd op het Kraanplein inclusief de markante ‘brulboei’.

Ondanks de verwachtingen die via de wereldregio gewekt waren over de aanwezigheid van een mogelijke ‘schat’ is er door de stadsarcheoloog niets aangetroffen onder de boei.

 

Wel is afgelopen donderdag de tijdscapsule, waarvan bekend was dat deze aanwezig was onder de bestrating van het Kraanplein, opgegraven en in bewaring gesteld bij de gemeente. Na afloop van de werkzaamheden wordt deze tijdscapsule weer terug aangebracht.

 

In het park is de oude fontein verwijderd en wordt op dit moment het grondwerk uitgevoerd voor de aanleg van de tijdelijke rijweg. Deze tijdelijke rijweg heeft als doel om het verkeer van en naar de binnenstad te kunnen blijven laten passeren en zo de verkeershinder te beperken gedurende de uitvoeringsperiode.

 

Het weer heeft in de afgelopen week voor veel overlast gezorgd, dit heeft echter nog geen enkele invloed op de planning gehad.

 

In de komende week wordt gewerkt aan de verdere voorbereidingen van de tijdelijke ontsluitingsweg. Op woensdag 23 september zal hiervoor het asfalt worden aangebracht.

 

De werkzaamheden voor het aanbrengen van het asfalt zullen worden uitgevoerd met behulp van de inzet van verkeersregelaars. Deze intensieve werkzaamheden vragen namelijk voor het door het projectgebied begevende verkeer de nodige aandacht en veiligheid.

 

Vervolgens wordt op donderdag en vrijdag het ketenpark aangebracht zodat vanaf maandag 28 september alle omwonenden en betrokkenen hun vragen kunnen komen stellen op het inloopspreekuur wat iedere maandagmorgen gehouden zal worden in het uitvoeringslokaal.

 

Het omleiden van het verkeer over de tijdelijke ontsluitingsweg zal plaatsvinden vanaf maandag 28 september 06:00 uur.

 

Impressie herinrichtingswerkzaamheden

 

Van zowel het Havenpark en Kraanplein zijn er 3D visualisaties gemaakt om een beeld te schetsen hoe het eindresultaat van de herinrichtingwerkzaamheden zal zijn.

Bijgevoegd treft u een tweetal impressies en een 3D film aan waarbij de nieuwe situatie (eind maart 2016) is weergegeven.

 

Korte film impressie Havenpark

 

 

Inloopavond

 

Op woensdag 1 juli jl. is er door Gebr. Moerland in samenwerking met de Gemeente Schouwen-Duiveland een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden.
Deze bijeenkomst vond plaats in het Parochiecentrum van de St Willibrorduskerk aan de Mosselstraat 4 te Zierikzee.
Op deze druk bezochte inloopavond kon aan de hand van tekeningen en persoonlijke uitleg kennis worden genomen van de beoogde herinrichtingswerkzaamheden.
De getoonde faseringstekeningen en impressies treft u in pdf op het tabblad Documenten aan.

 

 

Projectcoördinatie

 

De projectcoördinatie is in handen van de heer Ariën Barendregt. Bij eventuele (dringende) vragen is hij bereikbaar op nummer 06-51571619.

Voor overige vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u vanaf september 2015 gebruik gaan makebn van het inloopspreekuur in ons uitvoeringslokaal op het Havenpark.

Daarnaast kunt u ons ook schriftelijk vragen, opmerkingen en/of klachten sturen via info@moerlandbv.nl.