Havenpark Zierikzee - impressie herinrichtingswerkzaamheden

Van zowel het Havenpark en Kraanplein zijn er 3D visualisaties gemaakt om een beeld te schetsen hoe het eindresultaat van de herinrichtingwerkzaamheden zal zijn.

Bijgevoegd treft u een tweetal impressies en een 3D film aan waarbij de nieuwe situatie (eind maart 2016) is weergegeven.

www.moerlandbv-havenpark.nl

Terug naar overzicht