Herinrichtingswerkzaamheden Havenpark en Kraanplein in Zierikzee

 

Gebr. Moerland BV is in samenwerking met de gemeente Schouwen-Duiveland in september 2015 gestart met herinrichtingswerkzaamheden van het Havenpark en het Kraanplein in Zierikzee.

 

Scope

De inrichting van het bestaande Havenpark en Kraanplein wordt vervangen en alle verhardingen en afwateringselementen worden vernieuwd. Zo wordt er door het midden van het havenpark een wandelpad aangelegd bestaande uit natuursteen elementen die passen bij de functie van een “beschermd stadsgezicht” en die aansluiten op het reeds uitgevoerde Havenplein. De verharding van het Kraanplein wordt ook uitgevoerd in natuursteen elementen.

Het projectgebied bestaat uit de volgende straten:

  • Havenpark;
  • Kraanplein;

Op deze projectwebsite treft u alle relevante informatie met betrekking tot de uitvoering van dit project aan.